رویکردهای مهم شرکت آذرآب در تعیین اهداف و سیاست‌های کلان به شرح ذیل است:

متعادل کردن کلیۀ استراتژی‌های شرکت اعم از توسعۀ نیروی انسانی، تکنولوژی، تحقیق ‏و توسعه و غیره به جای رویکرد منحصر به تولید و تدارکات

جهانی کردن شرکت در بلندمدت با پر کردن شکاف‌های موجود

تبعیت از معیارهای استراتژیک بازار و کسب فرصت‌های تجاری محیطی

گسترش منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصۀ صنعت سنگین

اهداف کیفی و بلندمدت شرکت آذرآب به شرح ذیل هستند:

رشد و توسعۀ تکنولوژیک با محوریت بخش انرژی، پتروشیمی، معادن و فلزات

تقویت توان تکنولوژیک درجهتِ ساخت داخل، خوداتکائی داخلی وکاهش وابستگی ‏کشور و صنایع مرتبط

حفظ محیط زیست و استفادۀ بهینه از امکانات کشور در صنایع مرتبط

نظم‌دهی و بکارگیری تحقیقات صنعتی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات تکنولوژیک ‏شرکت

افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود شرکت در قالب اولویت‌های بلندمدت ‏جمهوری اسلامی ایران

ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی، طراحی، مهندسی و تحقیقاتی بر اساس رویکردهای این ‏برنامه

رشد منظم ارزش افزودۀ تولیدات

سعی در جهت هدایت سهم قابل توجهی از منابع مالی به بخش‌های تحقیقات، نوآوری و ‏ارتقاء تکنولوژی شرکت درجهت توسعۀ صنعتی کشور

آشنا ساختن پرسنل شرکت و کارشناسان خود با علوم و فنون جدید و مرتبط با صنایع ‏فعلی و آتی شرکت

تقویت بنیۀ تفکر علمی، فلسفی و سیستمی پرسنل شرکت و تشویق آنان به مطالعه و ‏تحقیق پیرامون پیشرفت‌های صنعتی مرتبط و ارتقاء تکنولوژیک شرکت

تاکید برای بکارگیری تکنولوژی مناسب به ویژه در رابطه با نرم‌افزار، سخت‌افزار، ‏مدیریت و سازماندهی ‏

استفادۀ بیشتر از ظرفیت‌های مراکزعلمی و تحقیقاتی کشور در صنایع مرتبط

تلاش در جهت تحقق سهم رهبری و مشاوره در کلیه بازارهای داخلی ومنطقه ای  ‏

تلاش در جهت رخنه کردن در بازارهای بین‌المللی و ارتقاء سطح صادرات محصولات ‏و خدمات شرکت

تغییر گرایش مدیران میانی وعملیاتی از تولید (به تنهائی) به سوی مشتریان و بازار و ‏توأم با مسائل استراتژیک تولید-بازار

تلاش برای شناخت روش‌ها، ترفندها و ابزارهای رقبا در بازار جهت برنامه‌ریزی برای ‏افزایش توان رقابت با آنان

تحقیق پیرامون استفادۀ بهینه از انرژی کشور و دادن طرح های موثر در جهت جلوگیری ‏از اتلاف آن‌ها برای افزایش سهم بازار انرژی

استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازاریابی و تبلیغات

بازنگری در ساختار بازرگانی، بازاریابی و صادرات شرکت و ایجاد دپارتمان‌های لازم ‏در زمینه‌های مذکور

سیاست های کلی و بلندمدت آذرآب برای نیل به اهداف مذکور به شرح زیر هستند:

ایجاد مزیت‌های تکنولوژیک و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در قبال رقبا

به‌کارگیری روش‌های مرسوم در تکنولوژی برون‌زا و درون‌زا و مشارکت با پیشگامان ‏تکنولوژی در جهان

ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات تکنولوژیک ‏بر اساس پیشرفت‌های به دست آمده در جهان

تأکید بر توسعه امکانات موجود قبل ازایجاد واحدهای جدید در جهت اهداف بلندمدت

بهره‌گیری، تقویت و ایجاد هسته های مهندسی، طراحی، مشاوره و هدایت تلاش‌ها به ‏منظور اجرای طرح‌های مرتبط در سطح ملی وجذب تکنولوژی‌های مناسب

به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت های ماشین سازی و ساخت تجهیزات موجود در ‏شرکت ‏

به روز نگه داشتن طراحی و تکنولوژی ساخت محصولات

بهبود روشهای تولید به منظور کاهش میزان ضایعات و افزایش بازدهی نیروی انسانی ‏شرکت

تعمیق ساخت داخل کلیه محصولات فعلی وآتی با استفاده از امکانات کشور

افزایش بهره‌وری عوامل تولید و استفاده بهینه از مجموعۀ امکانات سخت‌افزاری، ‏نرم‌افزاری از طریق ایجاد و یا ارتقاء پیوندهای بین همکاران ملی و پیمان‌کاران جزء

ارتقاء توانایی‌های مدیریتی و سازماندهی

تحقق اصل آموزش مستمر و فراگیر در تمام سطوح شغلی و تقویت و تجهیز امکانات و ‏قابلیت‌های آموزش در شرکت

تنوع‌بخشی به کالاهای صنعتی صادراتی و افزایش تدریجی صادرات کالاهای سرمایه‌ای ‏و تکنولوژی‌بر

ایجاد ساختاری توانمند جهت صادرات با هماهنگی عوامل درونی و محیطی

ایجاد مزیت‌های لازم از طریق رهبری قیمت، ارتقاء کیفیت محصولات وخدمات و ... ‏برای افزایش سهم بازارهای هدف

بکارگیری روش‌های مرسوم تجارت در کسب اعتبارات و سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های ‏بازرگانی و تکنولوژیک

جلب مشارکت بنگاههای صنعتی بالادست، هم‌ردیف و پائین‌دست در تقویت اعتبارات ‏مالی، زمینه‌های تحقیقاتی و تکنولوژی، طراحی و مهندسی، مهندسی خرید و پیمان‌کاری ‏عمومی

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اطلاعاتی، تکنولوژیکی، توسعۀ نیروی انسانی و ... به ‏منظور ورود به کلاس جهانی

ایجاد شبکۀ تامین کنندگان و پیمان‌کاران جزء در جهت ارتقاء سطح تولیدات و فروش ‏شرکت