ایدئولوژی مرکزی یا ارزش‌های مرکزی که خمیرمایۀ دیدگاه آذر آب را تشکیل می‌دهد، ‏در اصول زیر نهفته است:

← فعلیت در فلسفه زبانی، نه فقط تحلیل زبانی

← کشف یک کل بهم بسته (یک میثاق و یا چسب سازمانی) که اعضای سازمان را بهم ‏مرتبط می‌نماید

← نظامات جدید به جای نظامات قدیم

← خاتمه دادن به رقابت‌های ایدئولوژیک کارکنان و تفاهم بر سر مفاهیم عالیه مشترک

← ایجاد یک نظام ارگانیکی با خرد اجتماعی و اخلاقی لازم (هنجارهای جدید فرهنگی)

← مشروعیت و مقبولیت سازمان برای کارکنان و مشتریان (متضمن هزینه – فایده ‏اجتماعی)

هویت سازمانی از ایدئولوژی سازمانی سرچشمه می‌گیرد و به شرح ذیل تعیین می‌شود:

← ایجاد نهادهای استراتژیک با فراگردهای دائمی، حرکت های فکری، توافقات جمعی

← ایجاد سازمانی با پویائی گروهی و طرح مفروضات اساسی (تازه پردازی‌ها) و اثر بخش

← بازاندیشی بنیادین در طرح ها، ذهن ها و پیش داوری‌ها

← ایجاد نظامات جدید مدیریتی و سازمانی

← ایجاد فرهنگ نوین سازمانی در فعالیت‌های مرتبط ‏

آینده‌نگری یا چشم‌انداز آذرآب به شرح ذیل می‌باشد:‏

ارزش‌های مرکزی: ‏

← توسعه و تقویت روحیه و ارزش‌های اسلامی کارکنان

← رشد و ارتقاء جامعۀ صنعتی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی

← اعتلای عزت نفس و توجه به کرامت انسان

← اصل خودباوری و خود اتکائی

← دستیابی به انسان‌های خلاق و چند بعدی از لحاظ تخصصی

قصد و عزم: ‏

صنایع آذرآب باید در دنیای صنعت بدرخشد.‏

ورود به بازارهای جهانی

ایجاد توانمندی بین‌المللی در صنعت سنگین و جلب رضایت مشتریان در جهت ‏تسخیر بازارهای هدف

همسو شدن با تکنولوژی های بین‌المللی و ایجاد تحول در صنایع اساسی ‏

اهداف جاه طلبانه ‏ (‏BHAGS‏): ‏

تبدیل آذرآب به یک شرکت پیمان‌کار عمومی (‏I.G.C‏)‏

تبدیل شرکت آذرآب به یک شرکت با تکنولوژی برتر ‏

چشم انداز: ‏

تسخیر بازارهای ملی و منطقه‌ای

پیشتاز صنایع سنگین در منطقه

توانمندی بین‌المللی درصنعت سنگین

دستیابی به رشد متوسط سالانه 20% در فروش محصولات و خدمات‏